Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei op de bovenzijde van het blad, meestal op een nerf of de bladrand. De mijn is een geleidelijk breder wordende gang. Het eerste, smalle deel volgt precies de bladrand. Frass in een geleidelijk breder wordende vaak onderbroken centrale lijn.

mine Egg at the upperside of the leaf, generally on a vein or the margin. The mine is a gradually widening corridor. The first, narrow, part closely follows the leaf margin. Frass in central, interrupted line, gradually widening from a very narrow beginning.

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Filipendula ulmaria, vulgaris.

fenologie Bivoltien; larven in juli en eind augustus - october (Emmet, 1983a).

phenology Bivoltine; larvae in July and late-August - October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Alpen en Karpathen, en van Ierland tot Polen; disjunct ook in Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Alps and Carpathians, and from Ireland to Poland; disjunct also in Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Helder barnsteengeel (Emmer, 1983a); zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een gedetailleerde beschrijving.

larva Bright amber yellow (Emmer, 1983a); see Gustafsson & van Nieukerken (1990a) for a detailed description.

synoniemen Stigmella ulmariae Wocke (1979). Moleculair onderzoek heeft aangetoond dat er geen aparte populaties bestaan op Filipendula ulmariae en F. vulgaris (van Nieukerken, 2009, in Fauna Europaea).

synonyms Stigmella ulmariae Wocke (1979). Molecular studies show that there are no separate populations on Filipendula ulmariae and F. vulgaris (van Nieukerken, 2009, in Fauna Europaea).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1937a), Buszko (1987a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1970d, 1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1986a, 1988a), Johansson ao (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a), Z & A Laštuvka (1998a), Maček (1999a), van Nieukerken (1986a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/01/2017