Stigmella geimontani (Klimesch, 1940)

Lepidoptera, Nepticulidae

Geum montanum, Oostenrijk, 2000 m; uit Klimesch (1980a)

Stigmella geimontani mine

Geum montanum, Austria, 2000 m; from Klimesch (1980a)

mijn Ei aan de onderzijde van een grondblad. De mijn is aan aanvankelijk sterk gekronkelde gang die zich tegen het einde sterk verbreedt. Frass aanvankelijk in een stevige, vaak onderbroken centrale lijn, uiteindelijk los verspreid. De mijnen zijn soms lastig te onderscheiden van die van St. pretiosa.

mine Egg at the underside of a leaf close to the ground. The mine is a corridor, rather contorted at first, strongly broadened towards the end. Frass initially in a coarse, often interrupted central line, boradly scattered in the later part of the mine. The mines sometimes are hard to distinguish from those of St. pretiosa.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Geum montanum.

fenologie Mijnen in de tweede helft van juli (gewoonlijk half september tot half october bij St. pretiosa) (Johansson ea, 1990a).

phenology Mines in the second half of July (usually mid September to mid October in St. pretiosa) (Johansson ao, 1990a).

verspreiding binnen Europa Oostenrijkse Alpen, boven de 1700 m (Johansson ao, 1990a).

distribution within Europe Austrian Alps, above 1700 m (Johansson ao, 1990a).

larve Geel.

larva Yellow.

literatuur

references

Johansson ao (1990a), Klimesch (1940b, 1981a) A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a).

12/05/2012