Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)

Lepidoptera, Nepticulidae

Alnus glutinosa, Ackerdijkse Plassen

Stigmella glutinosae mine

Alnus glutinosa, Ackerdijkse Plassen

Alnus glutinosa, België, Viroinval

Stigmella glutinosae mine

Alnus glutinosa, Belgium, Viroinval

mijn Voldiepe, vrij slanke, slingerende gangmijn, vaak verscheidene in éém blad. De frasslijn is gewoonlijk breder dan een derde van de breedte van de gang; het frasspatroon is buitengewoon variabel, soms in boogjes. Het ei bevindt zich altijd aan de bladonderzijde, tegen een nerf. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition at the leaf underside, always against a vein. Then a full depth, fairly slender corridor, often several in a leaf. Frass line very variable, sometimes coiled, mostly more than on third of the width of the corridor. Pupation outside the mine.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus glutinosa, cordata, incana, orientalis, subcordata, viridis.

fenologie Er zijn twee generaties per jaar (Johansson ea, 1990a).

phenology There are two generations per year (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera,nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera,nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europe, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland en mogeijk Spanje (Fauna Europaea, 2009); Cyprus (Barton, 2015a).

distribution within Europe Entire Europe, except the Balkan peninsula and possibly Spain (Fauna Europaea, 2009); Cyprus (Barton, 2015a).

larve Geel, met een grijsbrijne vlek op het prosternum (Johansson ea, 1990a). De larve mineert met buik naar boven (Emmet, 1983a). Abdominaal segment 1 is ventraal niet bestekeld (Johansson ea, 1990a).

larva Yellow, with a grey-brown patch on the prosternum (Johansson ao, 1990a). The larva mines venter-upwards (Emmet, 1983a). Abdominal segment 1 ventrally not spinulose (Johansson ea, 1990a).

synoniemen Nepticula glutinosae; Stigmella rubescens (Heinemann, 1871).

synonyms Nepticula glutinosae; Stigmella rubescens (Heinemann, 1871).

opmerkingen Het is niet goed mogelijk een enkele mijn met zekerheid te onderscheiden van die van Stigmella alnetella, tenzij er een larve beschikbaar is.

Erik van Nieukerken (pers. meded.) vond de hieronder afgebeelde mijn op berk. De mijn doet denken aan St. luteella, maar mist het kenmerkende begin. DNA-onderzoek van de larve bracht aan het licht dat het om glutinosae ging. Uiteraard moet nu onderzocht worden hoe vaak deze soort berk als waardplant gebruikt.

notes It is not well possible to definitely discriminate a single mine from the one of Stigmella alnetella, unless a larva is available.

Erik van Nieukerken (pers. comm.) found the mine depicted below on Birch. The mine resembles St. luteella, but lacks the characteristic beginning. A study of the larval DNA showed that glutinosae was involved. Obviously, it now has to be established how frequently the species uses Birch as as hostplant.

Betula pendula, Frankrijk, Villeneuve-sur-Cher, 30.7.2009; leg, ©, det. EJ van Nieukerken

Stigmella glutinosae mine

Betula pendula, France, Villeneuve-sur-Cher, 30.7.2009; leg., ©, det. EJ van Nieukerken

literatuur

references

Ahr (1966a), Barton (2015a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935a), Buszko & Baraniak (1989a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer & Erlebach (2003a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1936a, 1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a, 2011a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1976a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a, 2014a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Zoerner (1969a, 1970a).

15/01/2017