Stigmella ilicifoliella (Mendes, 1913)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Mijn identiek aan die van suberivora (Ei aan de bovenzijde van het blad. De mijn is een onregelmatige, brede gang met een opvallend brede, zwarte frasslijn die aan weerszijden maar een smalle transparante zone overlaat. Verpopping extern.). Echter, in elk geval bij de dikke bladeren van Q. ilex subsp. rotundifolia zijn de mijnen interparenchymaal.

mine Mines identical to those of suberivora (Egg at the upperside of the leaf. The mine is an irregular, broad corridor with a conspicuous, broad, black frass line that almost fills the gallery, leaving only a narrow transparant zone at either side. Pupation external.) However, at least in the thick leaves of Q. ilex subsp. rotundifolia the mines are interparenchymatous.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monofaag

Quercus ilex, rotundifolia, suber.

fenologie Larven zijn waargenomen in februari en maart.

phenology Larvae have been collected in February and March.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Iberisch Schiereiland.

distribution within Europe Southern France, Iberian Peninsula.

literatuur

references

Corley (2005a), A & Z Laštuvka (2008a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken & Johansson (2003a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a).

15/11/2014