Stigmella johanssonella A & Z Laštuvka, 1997

Lepidoptera, Nepticulidae

uit A & Z Laštuvka (1997a)

Stigmella johanssonella mines

from A & Z Laštuvka (1997a)

mijn Tamelijk slanke gang met een brede, centrale frasslijn. Het laatste deel van de mijn volgt (altijd?) een zijnerf.

mine Rather slender gallery with a broad central frass line. The last part of the corridor follows (always?) a side vein.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Ostrya carpinifolia.

fenologie Drie of meer generaties.

phenology Three or more generations.

verspreiding binnen Europa Van Oostenrijk en Bulgarijë tot Italië en Griekenland.

distribution within Europe From Austria and Bulgaria to Italy and Greece.

larve Gelig.

larva Yellowish

synoniemen In het verleden verward met St. floslactella, mogelijk ook St. microtheriella.

synonyms Confused in the past with St. floslactella, possibly also St. microtheriella.

literatuur

references

Buszko & Beshkov (2004a), Huemer (2012a), A & Z Laštuvka (1997a).

29/12/2012