Stigmella mespilicola (Frey, 1856)

Lepidoptera, Nepticulidae

Amelanchier parviflora (links) en Cotoneaster racemiflorus, Anatolie; uit Klimesch (1978b)

Stigmella mespilicola mines

Amelanchier parviflora (left) and Cotoneaster racemiflorus, Anatolia; from Klimesch (1978b)

Sorbus torminalis, Tsjechië, Noord Bohemen, Děčín; © Jindra Černý

Stigmella mespilicola mine

Sorbus torminalis, Czechia, North Bohemia, Děčín; © Jindra Černý

mijn Vrij korte, voldiepe, geleidelijk breder wordende gang, and het eind nog snel iets meer verbreed tot langgerekt blaasje. Frass in een centrale lijn, ca 1/3 van de gangbreedte. Verpopping buiten de mijn.

mine Rather short, full dpeth, gradually widening corridor, the last section suddenly widenened still a bit more into an elongated blotch. Frass in a central line, about 1/3 of the width of the corridor. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Amelachier parviflora; Cotoneaster racemiflorus, salicifolius; Sorbus aria, latifolia, torminalis.

Hering (1957a) noemt ook Cydonia als waardplant; dat wordt door latere auteurs niet overgenomen.

Johansson ea (1990a) schrijven dat geen waarnemingen bekend zijn van meidoorn; daarom verdient ook de vermelding van Maček (1999a) van Crataegus laevigata nadere bevestiging.

Hering (1957a) includes Cydonia as a hostplant; this is not taken over by later autors.

To Johansson ao (1990a) no records were known from Hawthorn; therefore also the observation by Maček (1999a) of Crataegus laevigata as a host needs verification.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September - October (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Macedonië, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Macedonia, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Gelig groen tot geel. De larve wordt beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Yellowish green to yellow. The larve is described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

synoniemen Stigmella ariella (Herrich-Schäffer, 1860).

synonyms Stigmella ariella (Herrich-Schäffer, 1860).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), J Černý (2001a), Csóka (2003a), Hartig (1939a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1985a, 1988a), Johansson ao (1990), Kasy (1987a), Klimesch (1948a, 1950c, 1951b, 1958c, 1978b), Laštuvka & Laštuvka (1997a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a).

07/04/2017