Stigmella muricatella (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Sanguisorba minor subsp. muricata, Anatolië; uit Klimesch (1978b)

Stigmella muricatella mines

Sanguisorba minor subsp. muricata, Anatolia; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de onderzijde van het blad. De mijn begint als een zeer fijn gangetje. Het vervolg is aanzienlijk breder, en volgt de bladrand. Tenslotte breidt de mijn zich over een groot deel van het blaadje uit. Kleine deelblaadjes worden volledig uitgemijnd. Frass zwart, in het begin het gangetje bijna geheel vullend, later in een meer diffuse, brede lijn. Verpopping extern, boogsnede in de bovenepidermis.

mine Oviposition at the underside of the leaf. The mine begins as a very delicate corridor. The continuation is quite broader, and follows the leaf margin. Finally the mine expands over a good part of the leaflet. Small leaflets are completely mined out. Frass black, almost completely filling the initial corridor, later in a more diffuse, broad line. Pupation external, exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monopghagous

Sanguisorba minor subsp. muricata.

fenologie Larven waargenomen in juni en juli.

phenology Larvae observed in June and July.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Turkije.

distribution within Europe Greece, Turkey.

larve Lichtgeel, met inbegrip van het kopkapsel.

larva Light yellow, including the head capsule.

literatuur

references

Klimesch (1978b), Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (1986a).

modif. 10.ix.2009