Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)

Lepidoptera, Nepticulidae

Salix cf alba, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Stigmella nivenburgensis mine

Salix cf alba, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de onderzijde van het blad. De miin is van begin tot einde een slanke gangmijn. Het eerste deel van de gang is altijd onderzijdig, het tweede deel meestal voldiep, maar niet zelden is de hele gang onderzijdig. Frass vult aanvankelijk de hele gang, verderop neemt de frasslijn ca 1/3 van de gangbreedte in. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de onderepidermis.

mine Oviposition at the underside of the leaf. The mine is a slender corridor from start to end. Its first section is invariably lower-surface; the later part usually is full depth, but not rarely the entire mine is lower-surface. Frass at first filling the corridor, further on the frass lines occupies c. 1/3 of the with of the gallery. Pupation external, exit slit in the lower epidermis.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, babylonica, euxinia, triandra.

fenologie Larven in juli-augustus en september-october (Hering, 1957a); in Rhodos minstens drie generaties (Klimesch, 1978b).

phenology Larvae in July - August and September - October (Hering, 1957a); in Rhodes at least three generations (Klimesch, 1978b).

verspreiding binnen Europa Van Litauwen en Centraal Rusland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Lithuania and Central Russia to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel.

larva Yellow.

literatuur

references

Diškus & Stonis (2012a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (19578a), Huemer & Erlebach (2003a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c, 1978b), Kollár & Hrubík (2009a), Z & A Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Sefrová (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/02/2017