Stigmella obliquella (von Heinemann, 1862)

Lepidoptera, Nepticulidae

Salix pentandra, Nieuwendam

Stigmella obliquella mine

Salix pentandra, Nieuwendam

mijn Ei aan de bladonder- of bovenzijde, gewoonlijk dichtbij hoofdnerf of bladrand. De mijn is een gangmijn die zich matig sterk verbreedt. Het verloop van de mijn is variabel, maar er zitten gewoonlijk vrij lange rechte stukken in. De frass is zwart, en vult het eerste deel van de mijn bijna geheel. Verderop wordt de frasslijn relatief minder breed, en is vaak onderbroken. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenzijde van het blad.

mine Egg at the upper- or underside of the leaf, usually close to the midrib or leaf margin. The mine is a somewhat widening corridor. Its course is variable, but generally it contains several long, more or less straight, segments. The black frass almost fills the first half of the corridor. Later the frass line becomes relatively narrower, and is more often interrupted. Pupation external, exit slit in the upper epidermis.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, babylonica, x chrysocoma, euxinia, pentandra, triandra, viminalis.

In de oudere literatuur (Sønderup ,1949a; Hering, 1957a) wordt ook Myrica gale wel genoemd, maar dat berust waarschijnlijk op verwarring met St. salicis.

In the older literature (Sønderup ,1949a; Hering, 1957a) also Myrica gale is mentioned sometimes, but this probably stems from confusion with St. salicis.

fenologie Larven in juni-juli en september-october (Emmet, 1983a).

phenology Larvae in June - July and again September - October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

larva Yellow (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

synoniemen Nepticula obliquella; N. wockeella von Heinemann, 1871; N. diversa Glitz, 1872; Stigmella babylonica Hartig, 1949.

synonyms Nepticula obliquella; N. wockeella von Heinemann, 1871; M. diversa Glitz, 1892; Stigmella babylonica Hartig, 1949.

opmerkingen Wanneer het ei zich bevindt aan de onderzijde bestaat kans op verwarring met St. salicis!

notes In case the egg is on the underside of the leaf, there is a possibility of confusion with St. salicis!

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1937a), Buszko & Baraniak (1989a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1949a), Hering (1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a).

07/04/2017