Stigmella paliurella Gerasimov, 1937

Lepidoptera, Nepticulidae

Palirus spina-christi, Bulgarije, Varna, eind augustus © Stéphane Claerebout

Stigmella paliurella: mines on Paliurus spina-christi

Palirus spina-christi, Bulgaria, Varna, late August © Stéphane Claerebout

lege mijn

Stigmella paliurella: vacated mine

vacated mine

bezette mijn, niet werkelijk het najaarstype!

Stigmella paliurella: occupied mine

occupied mine, not really the summer generation type!

twee voorjaarsmijnen (links) en twee najaarsmijnen; uit Klimesch (1940a)

Stigmella paliurella mines

two spring mines (left) and two autumn mines; from Klimesch (1940a)

mijn De mijn begint bij een bol, glimmend eischaaltje. De voorjaarsgeneratie maakt een korte, vrij brede gang met een dikke frasslijn; de mijn van de zomergeneratie is een lange gang met een draaddunne frasslijn.

mine At the start of the mine a semiglobular, shining egg shell. The spring generation makes a short, fairly broad corridor with a thick frass line; the mine of the summer generations is a long corridor with an extremely fine frass line.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Paliurus spina-christi.

fenologie Van februari tot october in tenminste twee generaties, waarvan de mijnen sterk verschillen (Hering, 1957a, 1960a).

phenology From February till October in at least two generations, that produce strongly different mines (Hering, 1957a, 1960a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Italië, Balkan-schiereiland, Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Italy, Balkan Peninsula, Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

larve Barnsteengeel, kop bruinig (Klimesch, 1940a).

larva Amber yellow, head brownish (Klimesch, 1940a).

literatuur

references

Beiger (1979a, 1980a), Buszko & Beshkov (2004a), Drăghia (1967a), Hering (1957a, 1960a), Klimesch (1940a, 1942a, 1956c, 1978b), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a).

12/01/2017