Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)

Lepidoptera, Nepticulidae

Crataegus monogyna, Naardense Bos

Stigmella perpygmaeella mine

Crataegus monogyna, Naardense Bos

andere mijn

Stigmella perpygmaeella mine

another mine

Crataegus monogyna, België, prov. Namen, Grand-Leez; © Jean-Yves Baugnée

Stigmella perpygmaeella: larva in mine on Crataegus monogyna

Crataegus monogyna, Belgium, prov. Namur, Grand-Leez; © Jean-Yves Baugnée

mijn Het ei wordt afgezet aan de onderzijde van het blad, soms op de bladsteel. (In Scandinavie is dit andersom, zie Johansson ea, 1990a). De mijn is een gang die zich snel verbreedt, zodat er uiteindelijk een secundaire blaas ontstaat ogenschijnlijk zonder, of met maar een kort, voorafgaand ganggedeelte. De mijn ligt ingeklemd tussen twee dikke nerven of een zijnerf en de bladrand. In het verbrede deel van de mijn ligt de frass in boogjes, en is warmbruin van kleur.

mine Oviposition on the underside of the leaf, rarely on the petiole (in Scandinavia the reverse is true, see Johansson ao, 1990a). The mine is a corridor that quickly widens into a secondary blotch without, ar only a very short, free initial corridor part. The mine is constrained between two veins or, less frequently, a lateral vein and the leaf margin. In the pseudoblotch the frass is warm brown and coiled.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Crataegus laevigata, monogyna.

Skala (1939a) vond de mijn eenmaal ook op Prunus domestica. Ook meldt hij de soort van Hippophae; dit laatste wordt ook door Szőcs (1977a) vermeld.

Skala (1939a) found the mine once also on Prunus domestica. He also mentions the species from Hippophae; the latter association has also been reported by Szőcs (1977a).

fenologie Larven in juli en october (Emmet, 1983a).

phenology Larvae in July and October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel (Emmet, 1983a; Gustafsson & van Nieukerken, 1990a)..

larva Yellow (Emmet, 1983a; Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

synoniemen Nepticula perpygmaella; Stigmella pygmaeella (Haworth, 1828).

synonyms Nepticula perpygmaella; Stigmella pygmaeella (Haworth, 1828).

literatuur

references

Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko & Beshkov (2004a), J Černý (2001a), Drăghia (1968a, 1970a, 1972a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1921a), 1932g, 1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1940a, 1950c, 1958c, 1978b), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1941a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

15/01/2017