Stigmella rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860)

Lepidoptera, Nepticulidae

Rhamnus saxatilis, Oostenrijk, Traunsteingebiet; uit Klimesch (1951b)

Stigmella rhamnella mines

Rhamnus saxatilis, Austria, Traunstein area; from Klimesch (1951b)

mijn Tamelijk lange gangmijn, plotseling overgaand in een langgerekte, voldiepe blaas. De gang kan over een grote afstand de uiterste bladrand volgen. Als dat niet gebeurt ligt de gang in dichte windingen, vaak min of meer darmachtig in halve cirkels. Frass in het eerste deel van de gang deze bijna helemaal vullend, verderop is de frasslijn wat dunner.

mine Fairly long corridor, suddenly turning into an elongated, full depth blotch. The corridor may follow the precise leaf margin for a long distance. When this does not happen the corridor is laid in close loops, ofthen more or less intestine-like in semicircles. In the first section of the corridor frass occupies almost all space, further up the frass line becomes somewhat narrower.

waardplanten: Rhamnaceae, oligofaag

hostplants: Rhamnaceae, oligophagous

Rhamnus alpina, cathartica, pumila, saxatilis.

Gustafsson (1981b) noemt onder voorbehoud nog Rh. alaternus. Van Nieukerken ea (2004a) kweekten uit materiaal van Frangula alnus afkomstig uit Portugal dieren die waarschijnlijk tot rhamnella behoorden.

Gustafsson (1981b) with reservation mentions Rh. alaternus. Van Nieukerken ao (2004a) reared from material of Frangula alnus from Portugal moths that probably belonged to rhamnella.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a); 2-3 generaties (Laštuvka & Laštuvka, 1997a).

phenology Larvae in May - June (Hering, 1957a); 2-3 generations (Laštuvka & Laštuvka, 1997a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië en de Ukraïne; ook in Estland; niet in zuidelijke Balkan (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Denmark to the Iberian Peninsula and Italy, and from France to Romania and the Ukraine; also Estonia; not in the southern Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Groen; zie de beschrijving door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Green; see the description by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

synoniemen Stigmella rhamnipumilae Klimesch, 1950.

synonyms Stigmella rhamnipumilae Klimesch, 1950.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buszko & Baraniak (1989a), Corley (2005a), Drăghia (1968a), Gustafsson (1981b), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1921b, 1932g, 1957a), Huber (1969a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1950c, 1951b, 1956c, 1958c), Klimesch & Skala (1936c), Laštuvka & Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Steuer (1995a), Surányi (1942a), Szőcs (1968a, 1977a, 1981a).

08/04/2017