Stigmella rhamnophila (Amsel, 1934)

Lepidoptera, Nepticulidae

Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Stigmella rhamnophila mine

Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Tamelijk lange gangmijn, plotseling overgaand in een langgerekte, voldiepe blaas. De gang volgt gewoonlijk over een gote afstand de uiterste bladrand volgen. Als dat niet gebeurt ligt de gang in dichte windingen, vaak min of meer darmachtig in halve cirkels. Frass in het eerste deel van de gang deze bijna helemaal vullend, verderop is de frasslijn wat dunner.

mine Fairly long corridor, suddenly turning into an elongated, full depth blotch. The corridor usually follows the precise leaf margin for a long distance. When this does not happen the corridor is laid in close loops, ofthen more or less intestine-like in semicircles. In the first section of the corridor frass occupies almost all space, further up he frass line becomes sowhat narrower.

waardplanten: Rhamnaceae, oigofaag

hostplants: Rhamnaceae, oligophagous

Rhamnus alaternus, lycioides & subsp. graeca + oleoides, saxatilis.

fenologie Larven in februari-maart (Hering, 1957a).

phenology Larvae in February - March (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen EuropaIberia, Italië, Griekenland (met eilanden), Cyprus, Israel (A & Z Laštůvka, 2011a; Fauna Europaea, 2009).

distribution within EuropeIberia, Italy, Greece (with islands), Cyprus, Israel (A & Z Laštůvka, 2011a; Fauna Europaea, 2009).

larve Groenig.

larva Greenish.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a), Klimesch (1978b), Laštuvka & Laštuvka (1997a, 2005a, 2011a), van Nieukerken (1986a).

29/05/2017