Stigmella stelviana (Weber, 1938)

Lepidoptera, Nepticulidae

Potentilla grandiflora, Oostenrijk, 2200 m; uit Klimesch (1981a)

Stigmella stelviana mine

Potentilla grandiflora, Austria, 2200 m; from Klimesch (1981a)

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. De mijn is een gang die zich uiteindelijk sterk verbreedt, en een geheel deelblaadje kan innemen; wanneer het blad zeer klein is verhuist de larve soms via de bladsteel naar een ander deelblaadje. Frass aanvankelijk een een vaak onderbroken centrale lijn, later onregelmatig verspreid.

mine Egg at the underside of the leaf. The mine is a corridor that strongly widens in the end, and may occupy an entire leaf segment; when the leaf is too small the larva may move to another segment by way of the petiole. Frass at first in a frequently interrupted central line, later irregularly scattered.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Potentilla crantzii, frigida, grandiflora.

Maček (1999a) noemt nog P. reptans.

Maček (1999a) adds P. reptans.

fenologie Larven in eind juli - augustus (Johansson, 1990a).

phenology Larvae from late July - August (Johansson, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Alpen, 1900 - 2600 m.

distribution within Europe Alps, 1900 - 2600 m.

larve Geel.

larva Yellow.

synoniemen Stigmella crantziella Weber, 1945.

synonyms Stigmella crantziella Weber, 1945.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1948a, 1981a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), Skala (1939a).

12/05/2012