Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871)

Lepidoptera, Nepticulidae

Pyrus communis; uit A & Z Lastukva (2004a).

Stigmella stettinensis mines

Pyrus communis; from A & Z Lastukva (2004a).

mijn Ei meestal aan de onderzijde van het blad. Mijn een vrij sterk gekronkelde, aanvankelijk smalle maar geleidelijk breder wordende gang. Vorm en lengte van de mijn is sterk afhankelkijk van de dikte van het blad.

mine Egg mostly at the underside of the leaf. Mine a rhatger tortuous, initially narrow, gradually widening corridor. Shape and length of the mine are strongly dependent on the thickness of the leaf.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaeae, monophagous

Pyrus communis.

fenologie In Midden-Europa drie generaties (larven in eind Mei - Juni, Juli en Augustus-September).

phenology Three generations in central Europe (larve in end-May - June, July, and August - September).

verspreiding binnen Europa Litauwem, Polen, Tsjechië, Slowakije (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Lithuania, Poland, Czechia, Slovakia (Fauna Europaea, 2009).

larve Groen.

larva Green.

synoniemen Tot de publicatie van A & Z Laštuvka bechouwd als een synoniem van Stigmella minusculella.

synonyms Until the publication by A & Z Laštuvka considered a synonym of Stigmella minusculella.

literatuur

references

A & Z Lastukva (2004a), Sefrová (2005a).

16/07/2010