Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Het ei wordt afgezet aan de bladonderzijde. De mijn is een opmerkelijk lange niet zeer slanke gang. De frass ligt verspreid in de mijn, in varierende breedte, overwegend meer dan de halve gangbreedte innemend.

mine Oviposition at the underside of the leaf. The mine is a remarkably long, not very slender corridor. Frass line of inconstant width, mostly occupying more than half the width of the gallery.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.

fenologie In Scandinavie zijn larven in agustus gevonden, in Engeland tussen begin augustus en begin november (Emmet, 1983a; Johansson ea, 1990a).

phenology In Scandinavia larvae have been found in August, in Britain between August and early-November (Emmet, 1983a; Johansson ao, 1990a)

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Britain to Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel met bruine kop (Borkowski, 1972b; Gustafsson & van Nieukerken (1990a) Abdomen 9 met twee paar setae (voorzover bekend hebben andere soorten hier drie paar setae).

larva Yellow, head brown (Borkowski, 1972b; Gustafsson & van Nieukerken (1990a). Abdomen 9 with two pairs of setae (other species, as far as known, having three pairs).

synoniemen Nepticula svenssoni.

synonyms Nepticula svenssoni.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1972b), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Johansson (1971a), Johansson ao (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1982a, 1986a), van Nieukerken & Johansson (2003a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/01/2017