Stigmella tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860)

Lepidoptera, Nepticuldae

Potentilla aurea (links), P. crantzii, Oostenrijk, resp. 1750 en 1800 m; uit Klimesch (1981a)

Stigmella tormentillella mine Stigmella tormentillella mine

Potentilla aurea (left), P. crantzii, Austria, 1750 and 1800 m, resp.; from Klimesch (1981a)

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. De mijn is een gangmijn die zich uiteindelijk sterk verbreedt, en een complete bladslip kan beslaan. Frass in een ononderbroken centrale lijn, verderop onregelmatig verspreid.

mine Egg at the underside of the leaf. The mine is a corridor that considerably widens in the end, and may occupy an entire leaf segment. Frass initially in an uninterrupted central line, further on irregularly scattered.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Potentilla alba, aurea, crantzii, erecta, reptans, tabernaemontani.

fenologie Larven in mei-juni en september-october (Hering, 1957a) maar in gebergte slechts één generatie (Johansson ea, 1990a).

phenology Larvae in May - June and September - October (Hering, 1957a), but in the mountains only one generation (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Pyrenees and Italy, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Yellow; described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

opmerkingen Hoofdzakelijk een alpiene soort, voorkomend tot 2200 m, maar er zijn ook enkele waarnemingen uit het laagland (Johansson ea, 1990a).

notes Mainly an alpine species, found as high as 2200 m, but also a few lowland locaties are known (Johansson ao, 1990a).

literatuur

references

Buhr (1936a), Drăghia (1971a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1924a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1981a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), Skala (1939a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a).

29/12/2012