Stigmella torminalis (Wood, 1890)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei aan de bladonderzijde. Aanvankelijk een rechte, smalle gang, verderop breder en meer gekronkeld, uiteindelijk bijna een blaas. Frass in een centrale lijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Egg at the leaf underside. Initially a straight, narrow corridor, becoming wider and more contorted, in the end almost a botch. Frass linear throughout. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rosaceae, nauw mnonofaag (?)

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous (?)

Sorbus torminalis.

Vermeldingen van andere waardplanten (Amelanchier ovalis, Sorbus aria) berusten waarschijnlijk op onjuiste determinaties (Johansson ea (1999a).

Records from other hostplants (Amelanchier ovalis, Sorbus aria, aucuparia) probably are based on misidentifications (Johansson ea (1999a).

fenologie Larven in juli.

phenology Larvae in July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Slechts bekend van één vindplaats in Engeland en twee waarnemingen in Duitsland (Rheinland-Pfalz) (Johansson ea, 1999a); ook de Krim.

distribution within Europe Known only from one locality in Britain and two records in Germany (Rheinland-Pfalz) (Johansson ao, 1999a); also the Crimea.

larve Bleekgeel, kop zwartig.

larva Pale yellow, head blackish.

literatuur

references

Hering (1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1940a, 1950c), Klimesch & Skala (1936c), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a), Schoorl ao (1985a), Skala (1939a), Szőcs (1977a, 1981a).

08/04/2017