Stigmella tristis (Wocke, 1862)

Lepidoptera, Neopticulidae

mijn Ovipositie aan de bovenzijde van het blad; het ei is groot en geelbruin. De mijn is een korte, ietwat kronkelende gang die vrij snel breder wordt. Frass bruin, in een matig brede, onderbroken, diffuse band.

mine Oviposition at the upperside of the leaf; egg large, yellowish brown. The mine is a short, somewhat tortuous corridor that widens rather strongly. Frass brown, in a moderately wide, interrupted, diffuse band.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula nana.

fenologie Minerende larven in eind juni, begin augustus.

phenology Mining larvae in end-June, early August.

verspreiding binnen Europa Lapland.

distribution within Europe Lapland.

larve Geelgroen; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Yellowish green; described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1927a, 1957a), Johansson (1971a), van Nieukerken (1986a), Sch├╝tze (1931a), Skala (1939a).

17/11/2014