Stigmella trojana Z & A Laštuvka, 1998

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus trojana, Griekenland (vasteland); uit Z & A Laštuvka (1998a).

Stigmella trojana mines

Quercus trojana, Greece (mainland); from Z & A Laštuvka (1998a).

mijn Gangmijn, niet te onderscheiden van die van St. zangherii of szoecsiella.

mine Corridor, undistinguishable from the mines of St. zangherii or szoecsiella.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus trojana.

De soort is ook waargenomen in Turkije, waar Q. trojana niet niet voorkomt.

The species has also been collected in Turkey, where Q. trojana niet does not occur.

fenologie Waarschijnlijk bivoltien.

phenology Probably bivoltine.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Turkije; tot 2400 m boven zeeniveau.

distribution within Europe Greece, Turkey; up to 2400 m above sea level.

larve Geel.

larva Yellow.

literatuur

references

Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken & Johansson (2003a).

modif. 3.xi.2009