Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Mijnen niet te onderscheiden van die van St. ulmivora (van Nieukerken ea, 2004a), hoewel Hering (1957a) meende dat de smalle, doorlopende frasslijn die min of meer kenmerkend is voor ulmivora in het middendeel bij ulmiphaga onderbroken wordt door een traject met boogjes.

mine Mines cannot be distinguished from those of St. ulmivora (van Nieukerken ao, 2004a), although Hering believed that the narrow, continuous frass line that more or less is characteristic of ulmivora, is interrupted in its middle part in ulmiphaga by a series of coils.

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monofaag

Ulmus glabra.

fenologie Larven in augustus-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in August - October (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Tsjechië, Slowakijë, Oostenrijk, Hongarijë; daarenboven Griekenland en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Czechia, Slovakia, Austria, Hungary; moreover Greece and South Russia (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Nepticula ulmiphaga.

synonyms Nepticula ulmiphaga.

literatuur

references

Kasy (1965a), Klimesch (1948a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014) Crimea, van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Sefrová (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/01/2017