Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Larve mineert aanvankelijk in de stengelschors, leeft later als stengelboorder.

mine Larva at first mining the outer layers of the stem, later becoming a stem borer

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Eryngium.

fenologie Larven van april tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from April to May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Polen en Zuid-Rusland tot van de Middellandse Zee, inclusief Sicilië en Kreta (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Poland and South Russia to the Mediterranean, including Sicily and Crete (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Szőcs (1977a).

04/12/2011