Stomphastis conflua (Meyrick, 1941)

Lepidoptera, Gracillariidae

Ricinus communis, Cyprus, Xeros Potamos © Ian Barton: verlaten mijn

Stomphastis conflua: vacated mine on Ricinus communis

Ricinus communis, Cyprus, Xeros Potamos © Ian Barton: vacated mine

larve

Stomphastis conflua: cocoon

larva

cocon

Stomphastis conflua: cocoon

cocoon

Ricinus communis, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Stomphastis conflua mines

Ricinus communis, Palestine; from Amsel & Hering (1931a)

waardplanten: Euphorbiaceae, monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, monophagous

Ricinus communis.

fenologie Larven in maart, april.

phenology Larvae in March, April.

verspreiding binnen Europa Binnen Europa alleen bekend uit Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Within Europe known only from Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Acrocercops conflua.

synonyms Acrocercops conflua.

opmerkingen: het hierboven afgebeelde materiaal uit Cyprus wijkt op een aantal punten af van de ervaringen van Amsel & Hering in Palestina. Zij beschrijven de larve als met twee zwarte, inplaats van bruine stippen op het pronotum maar vooral maakt daar de larve een cocon binnenin de mijn. Dit duidt op een (sub)specifiek verschil tussen beide populaties.

notes: the material from Cyprus, illustrated above differs in several ways from the experience of Amsel & Hering in Palestine. Not only do they describe the larva with two black, rather than brown dots on the pronotum, but more importantly does the larva pupate there in a silken cocoon inside the mine. This hints at a (sub)specific difference between the two populations.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a, 1962a).

02/04/2014