Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn Mijn niet beschreven. De jonge larven mineren; later leven ze vrij, niet zelden twee of drie bijeen, onder een spinseltje.

mine Mine not described. The young larvae mine; later they live free, not unfrequently two or three together, under a slight web.

waardplanten: Betulaceae, nauw monofaag

hostplants: Betulaceae, narrowly monophagous

Betula nana.

fenologie Minerende larven in juni (Schotland).

phenology Mining larvae in June (Scotland).

verspreiding binnen Europa Schotland, Polen, Baltische staten, Fennoscandia, Noord-Rusland; boreomontane soort (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Scotlans, Poland, Baltic states, Fennoscandia, northern Russia; boreomontane species (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a).

modif. 21/05/2010 12:10