Syncopacma adenocarpella Rebel in Hering, 1927

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve legt langs een tak een buis van spinsel aan, en eet van daaruit het ene blad na het andere volledig leeg. De mijn bevat vrijwel geen frass. Verpopping in de buis.

mine The larva spins a tube of silk along a branch, and from there one leaf after another is completely eaten out. The mine hardly contains any frass. Pupation in the tube.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Adenocarpus complicatus subsp. aureus.

fenologie Larven in april.

phenology Larvae in April.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

synoniemen De status van deze soort is onduidelijk. De naam wordt niet vermeld in de Fauna Europaea (2009), en er wordt ook geen gewag van gemaakt in her samenvattende artikel door Klimesch (1984a) over de Gelechiidae van de Canarische Eilanden.

synonyms The status of this species is unclear. The name ias not mentioned in the Fauna Europea (2009), neither is there a reference to this species in the summary paper by Klimesch (1984a) on the Gelechiidae of the Canary Islands.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a).

modif. 17.vii.2009