Syncopacma linella (Chrétien, 1904)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve leeft tussen enkele bijeengesponnen bladeren en maakt vandaaruit grote voldiepe vlekmijnen.

mine The larva lives between some leaves that have been spun together, and makes form this position large, full depth fleck mines.

waardplanten: Linaceae, monofaag

hostplants: Linaceae, monophagous

Linum campanulatum, narbonense.

fenologie Larven van april tot september in twee generaties.

phenology Larvae from April till September in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot de Ukraïne en Roemenia (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe From France to the Ukraine and Romania (Fauna Europaea, 2012).

synoniemen Aproaerema linellum.

synonyms Aproaerema linellum.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a).

29/02/2012