Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gelechiidae

Lotus spec., België, prov. West-Vlaanderen, Adinkerke, Westhoekreservaat; © Steve Wullaert

Syncopacma taeniolella feeding

Lotus spec., Belgium, prov. West-Flanders, Adinkerke, Westhoek reserve; © Steve Wullaert

mijn Onregelmatig blaasvormige vrij kleine mijnen. De larven verlaten spoedig de mijn, en mineren daarna vanuit een paar samengesponnen bladeren. Mijnen die in dit latere stadium gemaakt worden bevatten uiteraard geen frass.

mine Irregular blotchy rather small mines. Soon the larvae leave the mine, and start mining from between a few spun leaves. Mines made in this latter stage obviously do not contain frass.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Lotus corniculatus, uliginosus; Medicago; Trifolium.

L. corniculatus is verreweg de belangrijkste waardplant (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

L. corniculatus is by far the most preferred host plant (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

fenologie Minerende larven in mei-juni (Hering, 1957).

phenology Mining larvae in May - June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel geheel Europa, mogeljk met uizondering van Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all of Europe, perhaps excluding Greece (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Stomopteryx taeniolella.

synonyms Stomopteryx taeniolella.

literatuur

references

Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Kaitila (1996a), Kasy (1979a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

29/12/2012