Syncopacma thaumalea (Walsingham, 1905)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve leeft in een met zand bedekte spinselkoker, die van de grond omhooggaat naar de onderste bladeren; hierin worden vlekmijnen gegeten.

mine The larva lives in a silken tube, covered wit sand, that ascends from the ground up to the lowest leaves; here fleck mines are eaten.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Astragalus gombo.

fenologie "Tot april" (Hering, 1957a).

phenology "Till April" (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Noord-Afrika (Hering, 1957a), geen informatie (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe North Africa (Hering, 1957a); no information (Fauna Europaea, 2009).

larve groenig-wit; kop bruin met opzij zwarte vlekken; halsschild met grote zwarte vlekken aan de achterrand.

larva Greenish-white; head brown with black spots laterally; prothoracal shield with large black spots at the rear margin.

synoniemen Aproaerema thaumalea.

synonyms Aproaerema thaumalea.

literatuur

references

Hering (1957a.

modif. 25.iii.2009