Tebenna micalis (Mann, 1857)

Lepidoptera, Choreutidae

mijn Een flinke blaasmijn met een aanzienlijke hoeveelheid frass. De larve kan de mijn verlaten en elders opnieuw beginnen. Oudere larven vaak leven vrij in een spinsel onder een blad.

Deze beschrijving, op basis van Hering (1927a, 1957a), waarschijnlijk geheel gebaseerd op Hering's ervaringen in de Canarische Eilanden wordt niet gesteund door latere auteurs; zij spreken slechts van vrijlevende larven. Ook de beschrijving door Pelham-Clinton (1985a), en foto's op het internet doen denken aan onderzijdige venstervraat.

mine A sizable blotch with an ample quantity of frass. The larva may leave its mine and restart elsewhere. Older larvae often live free in a web under the leaf.

This description, based on Hering (1927a, 1957a), and probably stemming from his experience on the Canary Island is not supported by later authors, who only write about free-living larvae. Also the description by Pelham-Clinton (1985a) and pictures on the internet rather suggest lower-surface window feeding.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Anaphalis triplinervis; Arctium lappa, minus; Carduus baeocephalus, crispus; Carlina acanthifolia, acaulis, vulgaris; Cirsium; Cynara scolymus; Dittrichia viscosa; Echinops; Helichrysum foetidum, italicum subsp. picardii, melaleucum; Inula conyzaw, helenium, salicinal Laphangium luteoalbum luteoalbum; Pulicaria arabiva subsp. hispanica, dysenterica, vulgaris; Vogtia annua.

Een vermelding van Eryngium spinalba (Apiaceae) is dubieus.

A reference to Eryngium spinalba (Apiaceae) is dubious.

fenologie Larven in Engeland in augustus-septenber; in zuidelijk Europa waarschijnlijk het hele jaar (Pelham-Clinton, 1985a).

phenology Larve in Britain in August-September; in southern Europe probably all year round (Pelham-Clinton, 1985a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europe ten zuiden van de lijn Ierland, Engeland, Frankrijk, Slowakijë (Fauna Europaea, 2009); in Engeland een onregelmatig optredende immigrant.

distribution within Europe Europe aouth of the line Ireland, Britainm, France, Slovakia (Fauna Europaea, 2009); in Britain an immigrant that occurs irregularly.

larve Lichaam lichtgroen met zwarte pinacula; kop lichtbruin; prothroacale en anale plaat doorschijnend, met zwarte stippels.

larva Body pale green with black pinacula; head pale brown; prothoracal and anal shield transparant with black speckles.

pop In een spoelvormige cocon aan de onderzijde van een blad van de waardplant. Tijdens het uitkomen komt de pop gedeeltelijk uit de cocon.

pupa In a spindle-shaped cocoon at the underside of a leaf of the hostplant; the pupa is extruded upon emergence.

synoniemen Choreutis micalis; Tebenna bjerkandrella bij de Engsel auteurs, tot de publicatie van Heckford (1990a). Mogelijk hebben ook de verwijzingen naar bjerkandrella door Kvičala (1938a) en Skala & Zavřel (1945a) betrekking op micalis.

synonyms Choreutis micalis; Tebenna bjerkandrella of the English authors untill the publication by Heckford (1990a). Possibly also the references to bjerkandrella by Kvičala (1938a) and Skala & Zavřel (1945a) relate to micalis.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Heckford (1984a, 1990a), Hering (1927a, 1957a), Huertas Dionisio (2007a), King (1999a), Klimesch (1956c, 1983a), Kvičala (1938a), Pelham-Clinton (1985a), Skala & Zavřel (1945a), Sonderegger (2011a).

01/01/2016