Teleiopsis lunariella (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Gelechiidae

Rumex lunaria; uit Hering (1957a)

Teleiopsis lunariella mine

Rumex lunaria; uit Hering (1957a)

mijn Grote, glashelder blaasmijn waaruit alle frass verwijderd is. De blaas ligt tegen de bladrand, die een stukje over de mijn krult. De larve kan ook in jonge scheuten boren. Verpopping buiten de mijn.

mine Large, glassy blotch from which all frass has been ejected. The blotch lies against the leaf margin, that curls over the mine somwhat. The larva may also bore in a young shoot. Pupation external.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monophagous

Rumex lunaria.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Gelechia lunariella.

synonyms Gelechia lunariella.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1984a).

16/07/2010