Thiodia glandulosana Walsingham, 1908

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Voldiepe, bandvormige mijn de bij de hoofdnerf begint en over zijn hele lente dicht tegen een dikke zijnerf gelegen is. Het blad is on de ongeving van de mijn wijnrood verkleurd. Oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren.

mine Full depth, ribbon-shaped mine starting near the midrib en closely following a lateral vein for its entire length. Around the mine the leaf tissue takes a wine red colour. Older larvae live free among spun leaves.

waardplanten: Rhamnaceae, nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, narrowly monophagous

Rhamnus glandulosa.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Volgroeide larve ca 12.5 mm lang, egaal olijfgroen met lichtbruine kop; prothoracale plaat zwat met een fijne witte middenstreep. Het lichaam is na het 7e segment versmald.

larva Full grown larvae about 12.5 mm long, uniformly olive green with a light brown head; prothorcic plate black with a fine white dividing line. The body tapers from the 7th segement.

literatuur

references

Klimesch (1987a).

modif. 16.ii.2009