Thiodia torridana (Lederer, 1859)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Voldiepe, doorzichtige, zeer onregelmatige, zeer brede gang of langgerekte blaas die meestal vanaf de bladtop afdaalt. Veel korrelige frass geconcentreerd in het begin van de mijn en langs de zijden van de mijn. Na de overwintering verlaat de larve de mijn, spint een aantal bladeren bijeen, en veroorzaakt dan venstervraat.

mine Full depth, transparant, very irregular, quite broad corridor or elongate blotch, usually descending from the leaf tip. Much granuar frass, concentrated in the first section of the mine and along the sides. After hibernation the larva vacates its mine, spins some leaves together and causes window feeding.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Aster amellus.

Vermeldingen van andere waardplanten (Aster novi-belgii; Hieracium; Silene; Solidago canadensis; Succisa) zijn vermoedelijk onjuist (Hering, 1960a).

Records of other hostplant (Aster novi-belgii; Hieracium; Silene; Solidago canadensis; Succisa) are proably incorrect (Hering, 1960a).

fenologie Larven van september tot mei; de larve overwintert in de mijn.

phenology Larvae from September till May; ; the larva hibernates in the mine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italië, en van Frankrijk tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009); ook voormalige CSSR (Hering, 1960a).

distribution within Europe From Germany to Italy, and from France to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009); also the former CSSR (Hering, 1960a).

synoniemen Foveifera hastana (Hübner, 1796-1799).

synonyms Foveifera hastana (Hübner, 1796-1799).

literatuur

references

Hering (1960a), Kasy (1987a).

14/01/2013