Tinagma perdicella Zeller, 1839

Lepidoptera, Douglasiidae

mijn Volgens Hering (1957a) boort de jonge larve in de bladsteel, terwijl de oudere larven vrij zouden leven in het hart van de plant. Andere auteurs spreken echter van mineren, soms zelfs expliciet van blad-mineren; een beschrijving van de mijn ken ik niet.

mine Accroding to Hering (1957a) lives the young larva as a borer in the petiole, while the older larvae live free in the heart of the plant. Other authors, however, speak of mining, sometimes even of leaf-mining; a description of the mine is not known to me.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Fragaria vesca.

Volgens Hering (1957a) ook Potentilla en Rubus.

According to Hering (1957a) also Potentilla and Rubus.

fenologie Larvae mine in September (Bengtsson, 2011a).

phenology Larven mineren in september (Bengtsson, 2011a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonder de Britse Eilanden, de Middellandse Zee-eilanden en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe All of Europe, except the British Isles, the Mediterranean islands and the Balkan peninsula (Fauna Europaea, 2011).

larve Lichaam gedrongen, spoelvormig, met opmerkelijk lange setae; buikpoten zonder haakjes (Heppener, 1987a).

larva Body squat, fusiform, with remarkably long setae; prolegs without crochets (Heppener, 1987a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Heppener (1987a), Huemer (2012a), Hering (1957a), Kurz & Embacher (2012a), van Roosmalen, Wijker & Knijnsberg (2013a), Szőcs (1977a).

10/11/2014