Tischeria dodonaea Stainton, 1858

Lepidoptera, Tischeriidae

Quercus robur, Duin en Kruidberg

Tischeria dodonaea mine

Quercus robur, Duin en Kruidberg

Quercus robur, Loonsche en Drunensche Duinen: centrum van de mijn, met eischaaltje

Tischeria dodonaea mine

Quercus robur, Loonsche en Drunensche Duinen: centre of the mine, with egg shell

Quercus rubra, Tilburg, de Kaaistoep: larve; © Paul van Wielink

Tischeria dodonaea larva

Quercus rubra, Tilburg, de Kaaistoep: larva; © Paul van Wielink

mijn Steenrode, bovenzijdige blaasmijn zonder begingang. De mijn bevat weinig of geen frass; de larve verwijdert het door een snede in de bovenepidermis, aan de rand van de mijn. Kenmerkend voor deze soort is ook een patroon van fijne concentrische lijntjes rondom het punt van ovipositie. De larve begint al vrij snel aan de vorming van een vlakke schijfvormige cocon. Wanneer hij niet vreet ligt hij in deze cocon hoefijzervormig gekromd te rusten.

mine Brick red, upper-surface blotch, not preceded by a corridor. Almost all frass is ejected through a slit in the upper epidermis, at the margin of the mine. Characteristic is a pattern of fine concentric lines around the site of oviposition. Rather soon the larva begins to make a flat saucer-shaped cocoon. During feeding pauses it rests here in a horse-shoe position.

waardplanten: Fagaceae, oligofaag

hostplants: Fagaceae, oligophagous

Castanea sativa; Quercus cerris, faginea, x hispanica, ithaburensis subsp. macrolepis, petraea, pubescens, robur, rubra.

fenologie Larven vanaf september; overwintering als larve in de mijn (Schütze, 1931a, Emmet, 1983b).

phenology Larvae from September on; hibernation as larva within the mine (Schütze, 1931a, Emmet, 1983b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009)

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009)

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Portugal, Italië en Roemenië, en vasn Ierland tot de Ukraïne; disjunct ook in Oost-Rusland (Corley ea, 2006a, Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to Portugal, Italy, and Romania, and from Ireland to the Ukraine; disjunct also in East Russia (Corley ao, 2006a; Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Beiger (1980a), Bengtsson (2008a), Buhr (1936a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Csóka (2003a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983b), Hartig (1939a), Hellers (2016a), Hering (1934a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b, 2012a), Kasy (1987a), Klimesch (1950c, 1957a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1991a), Kuchlein & de Vos (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), van Nieukerken (2006a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1959b), Tomov & Dimitrov (2007a), Ureche (2010a), Zimmermann & Skala (1946a), Zoerner (1969a).

31/03/2017