Titanio normalis (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Aanvankelijk maakt de larve een paar kleine, voldiepe, onregelmatige blaasmijntjes. Oudere larven in een met aarde-deeltjes bedekte spinselbuis die van de grond naar een blad loopt. Overdag houden ze zich vlak bij de grond op in de buis, 's avonds mineren ze het blad vanuit de buis. In de loop van zijn leven worden door de larve zo verscheidene bladeren uitgemijnd. Verpopping buiten het blad.

mine Initially the larva makes some small irregular, full depth blotch mines. Older larvae live in a dirt-covered silken tube that stretches from the ground up to a leaf. At daytime the larva rests near the ground in the tube, at night it mines the leaf from the tube. In the course of its life several leaves are completely mined out in this way. Pupation outside the leaf.

waardplanten: Convolvulaceae, monofaag

hostplants: Convolvulaceae, monophagous

Convolvulus.

fenologie Larven in september.

phenology Larvae in September.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa, noordelijk tot Tsjechië; daarenboven geheel Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Southern Europe, as far north as Czechia; moreover all of Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), Szőcs (1977a).

modif. 12.iii.2009