Triberta helianthemella (Herrich-Schäffer, 1861)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De mijn begint als een onderzijdig epidermaal gangetje langs een dikke nerf, overgaand in een uiteindeljk zeer doorzichtige vouwmijn. De mijn, die vaak een heel blad kan bestaan, is sterk geplooid. Frass in een losse bal. Heel bijzonder is dat de verpopping niet plaatsvindt binnen de mijn, maar in een transpante cocon erbuiten.

mine The mine begins as an epidermal lower-surface corridor that closely follows a thick vein. It continues into a tentifom mine with strong folds, that may occupy almost an entire leaf, and be very transparant in the end. Frass in a loose accumulation. Very unusual is the fact that pupation occurs outside the mine, in a transparant cocoon.

waardplanten: Cistaceae oligofaag

hostplants: Cistaceae, oligophagous

Helianthemum canariense, chamaecistus, nummularium, ovatum; Tuberaria guttata.

fenologie Larven in november, december, dan weer in juni (Groschke, 1944a).

phenology Larvae in November, December, then again in June (Groschke, 1944a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland; ook Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy and Greece; also Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven en afgebeeld door Gregor & Patočka (2001a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa described and illustrated by Gregor & Patočka (2001a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Phyllonorycter helianthemella.

synonyms Phyllonorycter helianthemella.

opmerkingen In centraal Europe een soort van uitgesproken warm-droge standplaaten.

notes In central Europe a species of extreme xerothermic habitats.

literatuur

references

Corley, Marabuto, Maravalhas, Pires & Cardoso (2008a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1957a), Kasy (1983a, 1897a), Klimesch (1942a, 1979a), A & Z Laštůvka (2011a, 2014a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcz (1981a).

16/02/2017