Trifurcula anthyllidella Klimesch, 1975

Lepidoptera, Nepticulidae

Anthyllis cytisoides, Spanje, prov. Cádiz; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula anthyllidella mine

Anthyllis cytisoides, Spain, prov. Cádiz; from van Nieukerken (2007b)

Anthyllis cytisoides, Spanje, prov. Málaga; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula anthyllidella mine

Anthyllis cytisoides, Spain, prov. Málaga; from van Nieukerken (2007b)

Anthyllis cytisoides; uit Klimesch (1975a).

Trifurcula anthyllidella mine

Anthyllis cytisoides; from Klimesch (1975a).

mijn Ovipositie op bladbovenzijde, op bladschijf of hoofdnerf. Vandaar ontwikkelt zich een fijn, bovenzijdig gangetje met een zwarte, vaak onderbroken frasslijn. Na de vervelling gaat dit over in een blaas, die de hoofdnerf kan overschrijden, en, althans uiteindelijk, voldiep is. Frass als grote zwarte klompen in het basale deel van de mijn. Kleine bladeren worden geheel uitgemijnd en zijn onherkenbaar. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bladonder- of bovenzijde.

mine Oviposition at the leaf upper side, on the disc or on the midrib. From there runs a narrow, upper-surface corridor with a black, often interrupted, frass line. After a moult this turns into a blotch the may cross the midrib and that, at least finally, is full depth. Frass in big black lumps in the basal section of the mine. Small leaves are entirely mined out, and become unrecognisable. Pupation outside the mine, exit slit in the lower or upper epidermis.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Anthyllis cytisoides, terniflora.

fenologie Larven bijna het hele jaar te vinden, maar vooral in april-juni.

phenology Larvae may be found almost the whole year, but most numerous in April - June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje, Balearen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain, Balearic Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel met lichtbruin kopkapsel; de larve ligt ruggelings in de mijn.

larva Yellow with pale brown head capsule; larva lies venter upwards in the mine.

literatuur

references

Klimesch (1975a), A & Z Laštůvka (2011a), van Nieukerken (1986a, 2007b), van Nieukerken, Laštuvka & Laštuvka (2004a).

24/10/2014