Trifurcula eurema (Tutt, 1899)

Lepidoptera, Nepticulidae

Dorycnium pentaphyllum, Griekenland, nom. Fókis; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula eurema mine

Dorycnium pentaphyllum, Greece, nom. Fókis; from van Nieukerken (2007b)

mijn met cocon

Trifurcula eurema mine

mine with cocoon

mijn Ei aan boven- of onderzijde van het blad. De mijn begint als een lange gang met een lineaire frasslijn. De gang gaat zonder overgang over in een blaas, die uiteindelijk bijna het gehele blaadje kan innemen. Het begin van de blaas is meestal bij de bladbasis, en hier is ook de later geproduceerde frass geconcentreerd. Meestal vindt de verpopping plaats in de mijn; in uitzonderingsgevallen verlaat de larve de mijn via een opening aan de bladonderzijde.

mine Egg at the upperside or underside of the leaf. The mine begins as a long narrow corridor with a linear frass line. The corridor abruptly widens into a blotch that in the end may occupy almost an entire leaflet. The blotch mostly starts at the base of the leaflet, and here also most frass is concentrated. Pupation generally within the mine; in rare cases the larva leaves the mine by an exit slit in the lower epidermis.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Dorycnium hirsutum, pentaphyllum & subsp. germanicum, rectum; Lotus corniculatus, cytisoides, maritimus, ornithopodioides, pedunculatus, uliginosus.

In Zuid-Europa hoofdzakelijk op Dorycnium.

In southern Europe mainly on Dorycnium.

fenologie Larven zijn gevonden van juli tot october (Emmet, 1983a).

phenology Larvae have been found between July and October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert (2015a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Wullaert (2015a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandianvia to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from Ireland to Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve De larve is bleekgeel, oogt groen in de mijn. De larve wordt beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a); thorax 1-3 dorsaal met resp. 10, 10 en 8 paren setae.

larva Pale yellow, seeming green when still in the mine. The larva is described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a); thorax 1-3 dorsally with 10, 10, and 8 pairs of setae, respectively.

synoniemen Nepticula, Stigmella, Levarchama eurema; Nepticula, Stigmella, Trifurcula dorycniella Suire, 1928; N. gozmanyi Szőcs, 1959.

synonyms Nepticula, Stigmella, Levarchama eurema; Nepticula, Stigmella, Trifurcula dorycniella Suire, 1928; N. gozmanyi Szőcs, 1959.

opmerkingen In Nederland en Denemarken een soort van kruipwilgstruwelen in natte duinvalleien (Kuchlein ea, 1988a, Johansson ea,1990a), vooral op Lotus uliginosus,

Een mogelijk additioneel onderscheid met T. cryptella zou kunnen zijn dat bij cryptella de frass zwart is, en bruin bij eurema, maar of dit onderscheid constant is moet nog worden uitgezocht (Emmet, 1983a). [Hering (1967a) beschrijft de frass van beide soorten als zwart.]

notes In the Netherlands and Denmark a species of Salix repens vegetations in wet dune slacks (Kuchlein ao, 1988a, Johansson ao,1990a), mainly on Lotus uliginosus,

Possibly an additional character discriminating the species from T. cryptella is the frass colour: black in cryptella, brown in eurema; however, the constancy of this difference is still uncertain (Emmet, 1983a). [Hering (1967a) describes the frass as black in both species.]

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a, 1960a, 1967a), Johansson ao (1990a), Kasy (1985a), Klimesch (1940a, 1950c, 1956c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), A & Z Laštuvka (1997a, 2011a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a) van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Robbins (1991a), Skala (1939a), Szőcs (1968a, 1977a, 1981a), Wullaert (2015a).

02/04/2017