Trifurcula globulariae Klimesch, 1975

Lepidoptera, Nepticulidae

Globularia meridionalis; uit A & Z Laštuvka (2000a)

Trifurcula globulariae mine

Globularia meridionalis; from A & Z Laštuvka (2000a)

mijn Ei vermoedelijk op de bovenzijde van de basis van de hoofdnerf. De mijn begint steeds op de hoofdnerf als een dunne, rechte gang die geheel met fras is gevuld, die zich later sterk verbreedt en een zware, onregelmatige, vaak onderbroken frasslijn heeft van zwarte frass.

mine Oviposition probably on the upperside of the base of the midrib. The mine begins on the midrib as a narrow, straight corridor, entirely filled with frass; further on the corridor widens strongly. Here the frass lies in a heavy, irregular, often interrupted line of black frass.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia meridionalis.

fenologie Larven gevonden begin mei.

phenology Larvae found early May.

verspreiding binnen Europa Macedonie (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Macedonia (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel, kop lichtbruin.

larva Yellow, head light brown.

literatuur

references

A & Z Laštuvka (1997a, 2000a), Klimesch (1975a), van Nieukerken (1986a).

modif. 8.ix.2009