Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)

Lepidoptera, Nepticulidae

Prunella vulgaris, Duitsland, Eifel, Alendorf; leg Diersystematiek VU

Trifurcula headleyella mine

Prunella vulgaris, Germany, Eifel, Alendorf; leg Diersystematiek VU

mijn Ovipositie de bladbovenzijde. Zeer lange smalle gang, vaak langs de hoofdnerf of de bladrand, met de frass in een dunne centrale lijn, uiteindelijk overgaand in onregelmatige langgerekte blaas. Gangwanden licht onregelmatig uitgevreten, vooral tegen het einde van de mijn. De larve verhuist al minerend naar een tweede, soms zelfs derde, blad via de bladstelen en de stengel; daardoor vaak in sommige bladeren alleen een smalle gang, in andere alleen een blaas. Verpopping buiten de mijn. Mijnen vooral in de onderste bladeren, daardoor moeilijk te vinden.

mine Egg at the upperside of the leaf. The mine is an extremely long corridor, often following the midrib or the leaf margin, with frass in a narrow central line, widening in te end into an irregular elongate blotch. Corridor sides somehwat irregularly scalloped out, especially towards the end. The larva may move, all the while mining, to another, even a third, leaf by way of the petioles and stem. Therefore one leaf may have only a narrow corridor, another a blotch. Pupation external. Mines mainly in the lowest leaves, difficult to find.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagpous

Prunella grandiflora, laciniata, vulgaris.

fenologie Larven van juli tot october, met een piek in september (Hering, 1957a; Johansson ea, 1990a).

phenology Larvae from July till October, peaking in September (Hering, 1957a; Johansson ao, 1990a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2001a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2001a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk heel Europe, met mogelijke uitzondering van Ierland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Probably all Europe, with possible exception of Ireland and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Heldergeel, kop lichtbruin (Emmet, 1983a; Klimesch, 1948a); zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een beschrijving.

larva Bright yellow, head light brown (Emmet, 1983a; Klimesch, 1948a); see Gustafsson & van Nieukerken (1990a) for a description.

synoniemen Nepticula, Fedalmia headleyella.

synonyms Nepticula, Fedalmia headleyella.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a, 1970a), Burmann (1979a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a, 2004a), Johansson ao (1990a), Kasy (1985a), Klimesch (1948a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2001a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Skala (1939a, 1951a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a).

04/04/2017