Trifurcula immundella (Zeller,1839)

Lepidoptera, Nepticulidae

Cytisus scoparius, België © Stéphane Claerebout

Trifurcula immundella: "gall" on Cytisus scoparius

Cytisus scoparius, Belgium © Stéphane Claerebout

detail

Trifurcula immundella: "gall" on Cytisus scoparius

detail

mijn de larve maakt met veel zwarte frass gevulde schorsmijnen, die later als aderen op een twijg kunnen verhouten.

mine the larve makes bark mines, filled with much black frass. Old mines may lignify reminding veins running over the twig.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cytisus scoparius.

fenologie larven mineren van september tot ± februari, in koude winters tot in mei (Johansson ea, 1990a).

phenology larvae mine from September till February, in cold winters till May (Johansson ao, 1990a)

BENELUX

BE waargenomen (van Nieukerken, 2006a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2015).

LUX nog niet waargenomen (Fauna Europaea, 2015).

BENELUX

BE recorded (van Nieukerken, 2006a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2015).

LUX not yet recorded (Fauna Europaea, 2015).

verspreiding binnen Europa van Zweden tot de Middellandse Zee, en van Ierland tot Polen;niet op de Middelandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2015).

distribution within Europe from Sweden to the Mediterranean, and from Ireland to Poland; not on the Mediterranean islands (Fauna Europaea, 2015)

larve beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Buhr (1937a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Johansson, Nielsen, van Nieukerken & Gustafsson (1990a), Kasy (1983a), Klimesch (1942a, 1953a), A & Z Laštůvka (1997a, 2005a, 2008a, 2014a), Z & Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštůvka (2004a, 2006a), Leutsch (2011a), Robbins (1991a), Skala (1939a), Szőcs (1977a).

13/06/2015