Trifurcula istriae A & Z Laštuvka, 2000

Lepidoptera, Nepticulidae

Globularia punctata; uit A & Z Laštuvka (2000a)

Trifurcula istriae mines

Globularia punctata; from A & Z Laštuvka (2000a)

mijn Ei gewoonlijk op de bovenzijde van het blad. De mijn begint als een spiraal, voortgezet in een zeer smalle gang, die zich verderop maar weinig verbreedt. De larve ontwikkelt zich in een enkel blad.

mine Egg generally at the upperside of the leaf. The mine begins as a spiral, continued into a very narrow corridor, that only little widens further on. The larva uses a single leaf for its development.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia bisnagarica.

fenologie Drie generaties; volgroeide larven in april, juni en augustus.

phenology Three generations; full grown larvae in April, June, and August.

verspreiding binnen Europa Kroatië, Noord-Italië.

distribution within Europe Croatia, northern Italy.

opmerkingen Soort van extreem xerotherme terreinen op kalk.

notes Species of extremely xerothermic habitats on limestone soil.

literatuur

references

A & Z Laštuvka (2000a).

/02/2017