Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990

Lepidoptera, Nepticulidae

Dorycnium hirsutum, Spanje; uit van Nieukerken (1990a)

Trifurcula josefklimeschi mine (1)

Dorycnium hirsutum, Spain; from van Nieukerken (1990a)

voortzetting van de mijn als een schorsmijn (minder sterk vergroot)

Trifurcula josefklimeschi mine (2)

continuation of the mine as a stem mine (less strongly magnified)

mijn Vanaf een ei, dat wordt afgezet aan de onderzijde van het blad, loopt een gangetje naar de bladsteel. Daarna daalt larve als schorsmineerder langs de stengel af. Tegen de tijd dat de larve volgroeid is, is het gemineerde blaadje meestal reeds afgevallen.

mine From an egg, deposited at the underside of the leaf, runs a narrow corridor towards the petiole. Fram there the larva descends as a stem miner. By the time the larva is full grown, the mined leaflet mostly has been shed already.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Dorycnium hirsutum, pentaphyllum.

fenologie Waarschijnlijk bivoltien.

phenology Probably bivoltine.

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Frankrijk - Tsjechië - Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Czechia - Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen Een aantal verwante Trifurcula-soorten zijn uitsluitend schorsmineerder, en spelen geen rol voor deze site.

notes A number of related Trifurcula species are exclusively stem miner, and are not treated on this site.

literatuur

references

A & Z Laštuvka (1997a, 2008a, 2011a, 2014a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1990a) van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

12/01/2017