Trifurcula liskai A & Z Laštuvka, 2000

Lepidoptera, Nepticulidae

Globularia cordifolia; uit A & Z Laštuvka (2000a)

Trifurcula liskai mines Trifurcula liskai mines

Globularia cordifolia; from A & Z Laštuvka (2000a)

mijn Ei gewoonlijk op de bovenzijde van het blad. De mijn begint als een recht, zeer smal en geheel met frass gevuld gangetje. Vaak steekt de mijn naar een ander blad over, waar de gang wat breder wordt.

mine Oviposition generally at the upperside of the leaf. The mine begins as a straight, very narrow, completely frass-filled corridor. Often the mine crosses to another leaf, where the corridor becomes somehwat wider.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia cordifolia.

fenologie Eén generatie, volgroeide larven in april of begin mei.

phenology A single generation; full grown larvae in April or early May.

verspreiding binnen Europa Slovenië, Noord-Italië, Oostenrijk (Karintie).

distribution within Europe Slovenia, northern Italy, Austria (Carinthia).

literatuur

references

A & Z Laštuvka (2000a).

modif. 8.ix.2009