Trifurcula manygoza van Nieukerken, A Lastuvka & Z Lastuvka, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. Mijn een nauwe, vrij rechte gang, vaak dichtbij de bladrand, plotseling verwijdend tot een grote blaas die vaak het hele blad uitvult. In de gang ligt de frass in een dunne centrale lijn. Verpopping extern, uitgang onderzijdig.

De mijnen zijn niet te onderscheiden van die van T. cryptella.

mine Oviposition on leaf underside. Mine a narrow, rather straight gallery, often close to the leaf margin, abruptly widened into a large blotch, that often ocupies the entire leaflet. Frass in the gallery in a thin central line. Pupation outside the mine, exit slit in lower epidermis.

The mines cannot be distinguished from those of T. cryptella.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lotus corniculatus.

fenologie larven zijn gevonden in juli.

phenology Larvae were found in July.

verspreiding binnen Europa Kpoatiƫ, NW Griekenland.

distribution within Europe Croatia, NW Greece.

larve geel, ligt ruggelings in de mijn.

larva yellow, lying belly-up in the mine.

literatuur

references

van Nieukerken (2007b).

19/05/2014