Trifurcula ortneri (Klimesch, 1951)

Lepidoptera, Nepticulidae

Coronilla minima, Spanje, prov. Madrid; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula ortneri mine

Coronilla minima, Spain, prov. Madrid; from van Nieukerken (2007b)

Coronilla valentina, Kroatië; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula ortneri mines

Coronilla valentina, Croatia; from van Nieukerken (2007b)

mijn Ovipositie op een willekeurige plaats aan de bladonderzijde. Dan een lange, smalle, weinig gewonden gang die op enige afstand de bladrand volgt. Na een vervelling verbreedt de gang zich geleidelijk sterk, meestal tot een brede gang, minder vaak tot een echte blaas. Frass in de begingang in een smalle, onderbroken centrale lijn; in het brede deel in een dikke klomp met weinig, smalle, onderbrekingen. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bladonderzijde.

mine Oviposition at a random point of the lower epidermis. Then a long, narrow, little contorted corridor, that follows the leaf margin at some distance. After a moult the corridor gradually widens considerably, generally into a wide corridor, more rarely into a real blotch. Frass in the initial corridor in a narrow, interrupted, central line; in the wider part in a thick lump with little, narrow, interruptions. Pupation outside the mine, exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Fabacae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Coronilla coronata, minima, vaginalis, valentina & subsp. glauca, viminalis; Hippocrepis emerus.

Voorkomen op H. emerus en C. minima slechts zelden (Laštuvka & Laštuvka, 1997a).

Occurrence on H. emerus and C. minima only rarely (Laštuvka & Laštuvka, 1997a).

fenologie Larve in juni, en dan weer in eind augustus - september (Klimesch, 1951a).

phenology Larvae in june, then again in end-August to September (Klimesch, 1951a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Kroatië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Croatia (Fauna Europaea, 2009).

larve Barnsteengeel, kopkapsel en halsschild bleekbruin; ligt ruggelings in de mijn.

larva Amber yellow; head capsule and pronotum pale brown; larva lies venter upwards in the mine.

synoniemen Stigmella ortneri.

synonyms Stigmella ortneri.

literatuur

references

Hering (1957a, 1960a), Kasy (1987a), Klimesch (1951a), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1986a, 2007b), van Nieukerken, Laštuvka & Laštuvka (2004a, 2006a), Steuer (1988a, 1995a), Szőcs (1977a, 1981a).

16/02/2017