Trifurcula ridiculosa (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Nepticulidae

Lotus pedunculatus, Madeira; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula ridiculosa mine

Lotus pedunculatus, Madeira; from van Nieukerken (2007b)

Lotus arabicus, La Gomera; uit Klimesch (1977a)

Trifurcula ridiculosa mine

Lotus arabicus, La Gomera; from Klimesch (1977a)

Lotus sessilifolius, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Trifurcula ridiculosa mine

Lotus sessilifolius, Teneriffa; from Klimesch (1977a)

mijn Ei aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn begint als een lange en zeer smalle gang, vaak langs de bladrand lopend, die plotseling overgaat in een langgerekte blaas. Kleine blaadjes worden vrijwel geheel uitgemijnd. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de onderepidermis.

mine Oviposition at either side of the leaf. The mine starts as a long and very narrow corridor, following the leaf margin, suddenly widening into an elongated blotch. Small leaflets are almost entirely mined out. Pupation external, exit slit in the lower epidermis.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Faabaceae, monophagous

Lotus arabicus, campylocladus, glaucus, glinoides, pedunculatus, sessilifolius.

fenologie Verscheidene generaties per jaar.

phenology Several generations per year.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Madeira.

distribution within Europe Canary Islands, Madeira.

larve Heldergeel, light ruggelings in de mijn (van Nieukerken, 2007b).

larva Bright yellow, lies venter-upwards in the mine (van Nieukerken, 2007b).

opmerkingen Tussen de mijnen uit de Canarische Eilanden en uit Madeira bestaat een opmerkelijk verschil: in het materiaal uit Madeira is de begingang gewoonlijk zeer sterk gekronkeld, terwijl in Canarische mijnen de begingang min of meer recht verloopt (van Nieukerken, 2007b).

notes There is a remarkable difference between the mines from the Canarias and Madeira: the early gallery in Madeiran mines is usually very much contorted, while the Canarian mines show a rather straight course (van Nieukerken, 2007b).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Hering (1957a), Klimesch (1975a, 1977a), van Nieukerken (1986a, 2007b), Skala (1939a).

11/06/2010