Trifurcula rosmarinella (Chrétien, 1914)

Lepidoptera, Nepticulidae

Rosmarinus officinalis; uit Klimesch (1975a)

Trifurcula rosmarinella mine

Rosmarinus officinalis; from Klimesch (1975a)

mijn Doorzichtige, niet opgeblazen mijn, van binnen zonder spinsel. De larve verhuist niet, frass wordt niet uitgeworpen. Ei aan de bladbovenzijde. Verpopping buiten de mijn; boogsnede gewoonlijk in onderepidemis, die ter plaatse roestrood verkleurd is.

mine Transparant, not inflated mine, not lined with silk interiorly. The larva does not change leaves, frass is not ejected. Egg at the leaf upperside. Pupation outside the mine; exit slit generally in the lower epidermis, that locally turns rusty red.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Rosmarinus officinalis

fenologie Waarschijnlijk de hele zomer.

phenology Probably all summer.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied, van het Iberisch Schiereiland tot Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean region, from the Iberian Peninsula to Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel; beschreven door Gustafsson (1981a).

larva Yellow; described by Gustafsson (1981a).

synoniemen Nepticula, Stigmella, rosmarinella.

synonyms Nepticula, Stigmella, rosmarinella.

literatuur

references

Chrétien (1926a), Gustafsson (1981a), Hering (1932a, 1957a), Klimesch (1975a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), Skala (1939a), Triberti & Braggio (2011a).

15/11/2014