Trifurcula salicinae Klimesch, 1975

Lepidoptera, Nepticulidae

uit Klimnesch (1977a).

Trifurcula salicinae mine

from Klimesch (1977a).

mijn Ovipositie waarschijnlijk op de basis van de hoofdnerf. De mijn begint als een lastig zichtbaar, zeer fijn recht gangetje langs de hoofdnerf, dat geheel met frass gevuld is. Later wordt de gang aanzienlijk breder, met onregelmatige zijden en een zware frasslijn die wel een brede doorschijnende zone overlaat. De gang wisselt regelmatig van bovenzijdig naar onderzijdig.

mine Oviposition probably on the base of the midrib. The mine begins as a very faint, fine, straight corridor along the midrib, that is entirely filled with frass. Later the corridor widens considerably, with irregular sides and a heavy frass line that leaves a broad transparant zone at either side. The corridor regularly alternates from upper-surface to lower-surface.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia salicina.

fenologie Verscheidene generaties.

phenology Several generations.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

larve Geel, kopkapsel lichtbruin.

larva Yellow, head capsule light brown.

literatuur

references

Klimesch (1975a, 1977a), van Nieukerken (1986a).

modif. 8.ix.2009