Trifurcula salvifoliae Z & A Laštuvka, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Salvia lavandulifolia; uit Z & A Laštuvka (2007a)

Trifurcula salvifoliae mines

Salvia lavandulifolia; from Z & A Laštuvka (2007a)

mijn Mijn een voldiepe, smalle gang, aan het eind nauwelijks verbreed. Het eerste 1/3 deel is bijzonder nauw, en volgt precies de bladrand. De zijden zijn licht onregemaltig uitgevreten. Frass in een onregelmatige centrale lijn, bijna de gang vullend, maar toch aan weerszijden een heldere zoom overlatend. Verpopping extern.

mine Mine a full-depth, verry narrow corridor, hardly widened in the end; the first 1/3 is particularly narrow, closely following the leaf margin. Sides finely irregularly scalloped. Frass line irregular, almost fillng the corridor but always leaving clear margins. Pupation external.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Salvia officinalis subsp. lavandulifolia.

fenologie Waarschijnlijk verscheidene generaties per jaar.

phenology Probably several generations per year.

verspreiding binnen Europa Spanje.

distribution within Europe Spain.

larve Geel.

larva Yellow.

synoniemen Nepticula sp.: Hering, 1936a: 376.

synonyms Nepticula sp.: Hering, 1936a: 376.

literatuur

references

Hering (1936a), A & Z Laštůvka (2014a), Z & A Laštuvka (2007a).

16/02/2017